Schedule: DOH Ligtas Tigdas Door-to-door Immunization

The Department of Health (DOH) will hold the Ligtas Tigdas Door-to-Door Supplemetal Immunization Activity (SIA) to prevent measles outbreak in the country.

Vaccination prevents many cases of measles around the world.

Following what DOH said was an alarming surge in the number of measles cases, the vaccination campaign was set for April 25 to May 24 in National Capital Region (NCR) and May 9 to June 8 in six regions in Mindanao.


Advisory: Ligtas Tigdas Supplemental Immunization Activity

Ang tigdas ay karaniwang sakit ng mga bata na nakahahawa dulot ng measles virus.

Ito ay naisasalin sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing o pakikisalamuha sa taong may tigdas.

Para makaiwas sa tigdas, pabakunahan ang mga batang may edad 6-59 na buwang gulang laban sa tigdas.

Mahigit tatlumpong taon na ang pagbabakuna laban sa tigdas sa ating bansa. Katulad din ng ibang mga bakuna sa bata, ito ay dumaan sa pagsusuri upang matiyak na ito ay ligtas at mabisa.

Pagkatapos mabakunahan, maaaring magkaroon ng lagnat, kirot at pamumula sa parteng binakunahan. Ito ay bahagi ng normal na reaksyon ng ating katawan.

Kung may nararamdamang kakaiba ang inyong anak, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa pinakamalapit na Health Center.

Ligtas Tigdas FAQs

Ano ang tigdas?
 • ang tigdas ay karaniwang sakit ng mga bata na nakahahawa dulot ng measles virus.
 • ang tigdas kapag pinabayaan ay maaring humantong sa kamatayan.

Anu-ano ang mga sintomas ng tigdas?

 • Lagnat na may mapupulang rashes at alin man sa mga sumusunod:
  • Pamumula ng mata
  • Ubo
  • Sipon
  • Pananakit ng katawan
  • Panghihina
  • Walang ganang kumain -  

Sino ang maarking magkaron ng tigdas?

 • Bata, matanda o kahit sinong tao na hindi pa nabakunahan ng bakuna laban sa tigdas.
 • Maaaring magka-tigdas muli ang taong nabakunahan na ng measles vaccine, lalo na sa hindi nakatanggap ng kompletong doses

Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng tigdas?

 • Pabakunahan ang mga batang may edad 6 - 59 na buwang gulang laban sa tigdas.
 • Abangan sa April 25 - May 24, 2018 ang door-to-door na pagbabakuna ng mga health worker sa inyong lugar

Ligtas ba ang bakuna sa tigdas?

 • mahigit tatlumpong taon na ang pagbabakuna laban sa tigdas sa ating bansa. Katulad din ng ibang mga bakuna sa bata, ito ay dumadaan sa pagsusuri upang matiyak na ito ay ligtas at epektibo.

Anu-ano ang pwedeng maramdaman pagkatapos mabakunahan?

 • Pagkatapos mabakunahan, maaaring magkaron ng lagnat, kirot at pamumula sa parteng binakunahan. Ito ay bahagi ng normal na reaksyon ng ating katawan.
 • kung may nararamdamang kakaiba ang inyong anak, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa pinakamalapit na Health Center.

Libre ba ang bakuna sa tigdas?

 • Ang bakuna laban sa tigdas ay libre sa lahat ng health centers sa buong bansa.

SOURCE: [Facebook account of DOH, DOH.gov.ph]

Share this

Previous
Next Post »